Werkvormen en downloads

Hier verschijnen met regelmaat downloads die voor het jeugdwerk van belang zijn.Zo proberen we met enige regelmaat werkvormen en bijbelstudies op de site te plaatsen, zodat we van elkaars werk kunnen profiteren. Heb je ook een werkvorm, studie of ander document waarvan je vind dat andere jeugdleiders dat zouden moeten kunnen gebruiken? Laat het ons weten via het contactformulier!

Kies een categorie en bekijk wat je kunt downloaden:

Op de website Opkijken.nl kan je mooie ondersteunende filmpjes en ander materiaal vinden dat goed bruikbaar is bij het jeugfwerk.

Ook op Grip-dagopening.nl tref je dagelijkse bijbelteksten met bijnehorende vragen en ondersteunende filmpjes en afbeeldingen

Kies een categorie en bekijk wat je kunt downloaden:

 
Voorbereidingswerkvormen
Structuuranalyse

Door onderzoek naar de opbouw van een bijbelgedeelte meer zicht krijgen op de inhoud ervan. (duur +/- 30 min. ) v.a. 15 jaar

Vragen stellen aan de bijbeltekst

Het bijbelgedeelte eigen maken dmv deze vragen (duur +/- 30 min.) v.a. 12 jaar

De 5-vragenmethode

Voor hulp bij het individueel bijbellezen om het vervolgens met elkaar te kunnen bespreken (duur 5-10 min.)

Inleefopdracht

Stel je bent bij de gebeurtenis uit het bijbelgedeelte aanwezig, wat zie je, hoor je en hoe voel je je dan? (duur 10-15 min.) v.a. 14 jaar

Zweedse methode

Een praktische opdracht om deelnemers te betrekken bij het onderwerp en te helpen de bijbeltekst te begrijpen (duur +/- 7 min.) v.a. 12 jaar

 
Introductiewerkvormen
Carrouselgesprek

Het verhogen van de motivatie, iedereen is actief en bekijkt de stellingen of tekst van meerdere kanten (duur 10-15 min.) v.a. 14 jaar

Hartewens

De jongeren op laten schrijven wat ze geloven of verlangen. Ook te gebruiken als kennismakingsvorm. (duur +/- 5 min.) v.a. 12 jaar

Partnerwerk

Warming-up voor een (plenaire) bespreking (duur per vraag of stelling max. 5 min) v.a. 12 jaar

Stellingen

Mening geven en meningen inventariseren (duur 5-10 min) v.a. 12 jaar

Spreekballon

Aanzet voor de bespreking door toe te passen op jezelf wat er is aangedragen. (duur 10-20 min.)

Rode/groene kaarten

De deelnemers geven snel hun mening over een vraag of stelling. (duur 5-10 min) v.a. 12 jaar

Situatieschets

Reacties losmaken bij een bepaalde situatie die verband houden met het bijbelgedeelte of onderwerp. (duur 5-10 min) v.a. 12 jaar

Stemblok

Mening weergeven dmv cijfers, 1=helemaal mee eens, 6= oneens (duur 3-5 min per stelling) v.a. 12 jaar

Stembiljet

Mening weergeven met beargumentering. (duur 5-10 min) v.a. 12 jaar

Woordmagneet

Gedachten en gevoelens van deelnemers snel verzamelen bij een kernwoord. (duur +/-5 min. ) v.a. 12 jaar

Strokenmethode

Brainstormen, ordenen en rangschikken van opvattingen en ideeën of inventariseren van vragen (duur 5-10min) v.a. 12 jaar

 
Kennismakingswerkvormen
Bolletje touw

Een leuke manier om positieve gedachten, gevoelens tegen elkaar te zeggen bij de afsluiting van de avond of het jaar. (duur 5-10min) v.a. 12 jaar

Kernwoord

In 1 woord gevoel, ervaring bij een avond onder woorden brengen. (duur 3-5 min) v.a. 13 jaar

Zin afmaken

Inventariseren van gedachten en gevoelens van de deelnemers na de bespreking (duur 5 min) v.a. 12 jaar

Elfje

Jongeren op een speelse manier laten opschrijven wat de kern is van de bespreking, het thema. (duur 5-10 min) v.a. 12 jaar

Silhouet

Een leuke werkvorm om gedachten, gevoelens en ervaringen van elkaar te leren. (duur 10-20min) v.a. 14 jaar

 
Besprekingswerkvormen
Interview

Informatie verzamelen door jongeren in gesprek te laten komen met (oudere) gemeenteleden/familie (duur 15-30 min) v.a 14 jaar

Video

Een onderwerp of thema op een eigentijdse wijze onder de aandacht brengen. (duur fragmenten van max. 5-15 min) v.a. 12 jaar

 
Verwerkingswerkvormen
Collagebeeld/tekst

In beeld brengen van meningen of gedachten over een onderwerp (duur 15-20 min) v.a. 12 jaar

Happee lijn

Hierbij probeer je de meningen op tafel te krijgen die in een groep leven en het bevordert het samenwerken (duur 15-30 min) v.a. 14 jaar

Fototaal

D.m.v. foto’s een aanzet creëren voor de bespreking. Een verwerkingsvorm waarbij iedereen reageert. (duur 15 min) v.a. 12 jaar

Ik- kaart-spel

Een kennismakingsspel, tevens te gebruiken als inleiding op een onderwerp of als afsluiting van een bespreking of als illustratie bij een verhaal (duur 10-20 min) v.a. 14 jaar

Wanddiscussie/ muurkrant

Mooie manier om te inventariseren van meningen of ideeën van ieder groepslid (duur ong. 1 uur) v.a 12 jaar

Schrijfronde

Een fijne werkvorm om na te gaan wat er onder de leden leeft en een goeie aanzet tot een gesprek (duur 15-20min) v.a. 12 jaar

Schrijven van een korte brief

Een prima werkvorm om als thuisopdracht mee te geven. (duur 15-20min) v.a. 15 jaar

Stickerparade

Snel inzicht krijgen in de meningen die in een groep leven (duur +/- 15 min) v.a. alle leeftijden

Groepjes van drie

Warming-up voor de bespreking waarbij iedereen reageert. (duur 15-20 min) v.a. 12 jaar

 
Evaluatiewerkvormen
Meningenmarkt

De manier waarin jongeren de ruimte krijgen om hun meningen naar voren te brengen en die met elkaar te bespreken. (duur 5-15 min) v.a. 13,14 jaar

Groepsbespreking met lucifers

Hierdoor maak je de deelnemers bewust van hun aandeel in het gesprek. Zwijgers worden gestimuleerd en sprekers afgeremd. (duur 20-40 min) v.a 12 jaar

Recht van spreken

Een leuke vorm waarbij sterk de nadruk komt te liggen op het naar elkaar luisteren. (duur 10-15 min) v.a. 14 jaar

 
Werkvormen met een inleiding
Met inleiding

Verschillende handvatten om de inleiding te bespreken.

 
Werkvormen zonder inleiding
Zonder inleiding

Verschillende vormen om de bijeenkomst vorm te geven.


Meer weten over het werk van BGO?

Klik op de onderstaande links

BGO Jeugdwerk

Lees meer

Jeugdleidersconferentie 2019

Lees meer

Wat is YEP!

Lees meer